Bij het ontwikkelen van deze tuinwebsite leggen we een sterke focus op het grondig onderzoeken en verstrekken van accurate en betrouwbare informatie. Onze samenwerking strekt zich uit tot ervaren tuinarchitecten, hoveniers en andere professionals binnen de tuin- en landschapsbranche. We putten uit deze verzamelde expertise en voegen daar onze persoonlijke ervaring aan toe, als toegewijde tuinliefhebbers.

We zorgen ervoor dat alle content op deze site en de aanverwante webpagina’s regelmatig worden bijgewerkt en verfijnd. Veranderingen en verbeteringen kunnen op elk moment worden doorgevoerd om de kwaliteit van de informatie te waarborgen.

Het kopiëren van teksten, afbeeldingen en andere auteursrechtelijk beschermde materialen van deze website is strikt verboden. Hoewel onze content publiekelijk toegankelijk is, is herpublicatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

We bieden geen garantie voor de toepasbaarheid van de informatie op onze website. Bezoekers zijn vrij om de informatie naar eigen inzicht te gebruiken en te interpreteren.

Alle aangeboden producten, diensten en informatieve artikelen worden gepresenteerd ‘zoals ze zijn’, zonder enige garantie of verzekering met betrekking tot hun kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel of enige andere verwachting.

We wijzen elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die ontstaat door het gebruik van de informatie die via deze website is verkregen.

Deze website bevat affiliate links die in onze content zijn geïntegreerd. Deze links kosten u niets extra, maar steunen ons in het dekken van onze operationele kosten en in het ondersteunen van ons team.